Nederlandse Zweefvliegdag 2011

Zaterdag 26 november 2011

Vereniging Historische Zweefvliegtuigen

Jan Förster, voorzitter van de VHZ, zal een workshop houden over historisch erfgoed. Eric Munk (EZT) zal een workshop verzorgen over vliegen met oldtimers.

Workshop Historisch Erfgoed: "Dit moment is de historie voor de toekomst!" (Jan Forster)

Aan de orde komen het ontstaan, de huidige staat van de vereniging en waarom is er een Vereniging Historische Zweefvliegtuigen? Een inzicht in aantallen en variëteit van de historische zweefvliegtuigen. Annex II, in de clubs zijn steeds minder technici, hout is voor velen een onbekend terrein, kunnen wij u helpen? Waar kunt u bij ons voor terecht. Historisch erfgoed versus Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Uitdaging: vlieg uw zilveren C eens op een Baby!

Workshop: klassiekers in de praktijk (Eric Munk)

Klassieke zweefvliegtuigen. Een plezier om te vliegen, een kunst om te restaureren en onderhouden. En soms totaal afwijkend qua vlieggedrag van wat je gewend bent. De workshop ‘Klassiekers in de praktijk’ geeft vliegers een kijkje in de keuken van ‘vliegend hout’. En deelt praktijkgerichte informatie om veilig met oudere zweefvliegtuigen te vliegen. Een must voor iedereen die niet dagelijks met houten vliegtuigen te maken heeft of heeft gehad.

Het ontstaan van de vereniging

Op 2 februari 1985 werd op Terlet de oprichtingsvergadering gehouden. Er waren toen 33 belangstellenden in de oude Thermiekbel en 5 personen hadden bericht van verhindering gestuurd. De vereniging bestaat nu ruim 20 jaar en telt ruim 350 leden, waarvan nog 28 van het eerste uur. De VHZ is daarmee de grootste zweefvliegclub van Nederland!

Bij een eerste telling van het vliegtuigbezit bleken die eerste leden zo'n 35 kisten te hebben. Nu is het de club met de grootste vloot in het bezit van de leden. Er zijn ca 30 leden in het bezit van een technicusbevoegdheid, waarvan 7 EZT en 2 BGA inspector. Er is echter een klein verschil met andere clubs: we hebben geen eigen vliegveld en geen gebouwen.

Het doel van de vereniging

De vereniging heeft ten doel het in luchtwaardige staat houden of brengen van historische zweefvliegtuigen, het bouwen van replica zweefvliegtuigen met historische waarde, het verzamelen van technische data zoals tekeningen en het bevorderen van de kennis van de historie van het zweefvliegen, zulks in de meest ruime zin. De vereniging stelt haar expertise ook ter beschikking aan derden.