Nederlandse Zweefvliegdag 2011

Zaterdag 26 november 2011

KNVvL Commissie Medische Zaken

Deze commissie zal twee workshops organiseren over actuele vlieg-medische vraagstukken en human factors. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om op De Markt individueel advies te vragen over vlieg-medische zaken.

Workshop eerste ronde: "Komt een piloot bij de dokter..."

Een vlieger kan klachten krijgen, ziek worden, een operatie moeten ondergaan, medicijnen nodig hebben. Dan kunnen allerlei vragen opkomen. Mag je dan vliegen? Hoe lang na een operatie moet je aan de grond blijven? Wat moet je doen als je langdurig ziek wordt? Mag je met geneesmiddelen wel vliegen? Wie bepaalt of ik mag vliegen: de specialist, de huisarts, de keuringsarts, de Commissie Medische Zaken, IVW? Wie is verantwoordelijk? Moet je het aan iemand vertellen?

In deze workshop worden op deze en andere vragen antwoorden gegeven, in een interactieve setting.

Workshop tweede ronde: Alcohol en drugs op de zweefvliegclub

Het gebruik van alcohol is in het algemeen sociaal aanvaard, ook op een zweefvliegclub. Maar hoe veel mag/kun je drinken? Wat voor effect heeft alcohol op de vliegveiligheid? Hoe ver moet sociale controle gaan? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de vlieger zelf, de instructeurs, het bestuur?

Een aantal jongeren hebben ervaring met het gebruik van drugs. Hoe zit dit bij zweefvliegen? Kan af en toe een jointje kwaad? Hoeveel tijd mag er zitten tussen het laatste gebruik en vliegen? Hoe zit het met sterkere middelen? Hoe moet een clubbestuur of de instructeurs hiermee omgaan?

Deze onderwerpen worden in deze workshop uitvoerig behandeld.

De taken van de commissie zijn:

-de uitvoering van de zelfregulering wat betreft medische keuringen voor zweefvliegers
-contacten met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over medische keuringen voor de ongemotoriseerde luchtvaart
-het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de zweefvliegkeuringen
-advisering aan keuringsartsen, individuele zweefvliegers, clubbesturen
-verzorgen van trainingen, zowel theorie als praktijk, aan sportartsen die zweefvliegkeuringen uitvoeren
-het onderhouden van nationale en internationale contacten over aeromedische vraagstukken en keuringen, bijv. in FAI verband en namens Europe Air Sports.
-participatie in internationale overlegstructuren met betrekking tot vliegmedische EASA regelgeving

De leden van de CMZ zijn:

Marja Osinga, AME (luchtvaartgeneeskundige), voorzitter
Paul Michel de Grood, secretaris
Fer Helmers, AME
Otto Stibbe
Rob Dreissen

De KNVvL Commissie Medische Zaken bestaat uit artsen die allemaal actief zweefvlieger zijn.